Privacy Statement

Deze pagina heeft tot doel je te informeren over hoe Bodyhoop.nl omgaat met je persoonsgegevens.

1. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een “geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Een voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Als je op deze website een of meerdere producten bestelt, word je gevraagd om een aantal persoonlijke gegevens in te vullen, zoals naam, e-mailadres, afleveradres en gegevens om je betaling te kunnen verwerken. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt om je bestelling af te handelen.

Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt, dat alleen de gegevens gebruikt worden die je zelf actief achtergelaten hebt. De gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld of gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor je ze hebt verstrekt.

2. Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)

Bij het verwerken van persoonsgegevens wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. De WBP is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites. Dit betekent dat ook persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard en gebruikt, onder deze wet vallen.

3. Verwijdering persoonsgegevens

Indien je dit wenst kun je op ieder moment je persoonsgegevens van onze website laten verwijderen. Je kunt ons hiervan via een e-mail op de hoogte stellen. Je ontvangt dan een bevestiging dat je persoonsgegevens zijn verwijderd.

Algemene Voorwaarden Owje BV, 30 april 2010